Misją Fundacji  jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, prawnej, naukowo – badawczej, wydawniczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, doradczej, informacyjnej oraz wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym.

 

POLECAMY PROGRAM PROFILAKTYCZNY – CIEMNA STRONA MOCY