Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Przyjaciela, profesora Janusza Gęsickiego, człowieka niezwykłej mądrości, dobroci, wielkiego serca i skromności, Fundatora i Przewodniczącego Rady Fundacji EDUSA.