Fundacja EDUSA oferuje realizację badań o charakterze społecznym dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych i chemicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Prowadzimy badania w oparciu o różnorodne metody i narzędzia badawcze, które uwzględniają potrzeby i specyfikę zleconej problematyki.

Na potrzeby badań przygotowujemy szczegółową koncepcję badawczą i narzędzia, gromadzimy dane, prowadzimy ich analizę i interpretację oraz opracowujemy raport w formie ustalonej ze zleceniodawcą.