Raport jest opracowaniem wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów Zespołu Szkół nr 46 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w ramach programu profilaktycznego pn. „Ciemna Strona Mocy”.

Dwa główne problemy badawcze podejmowane w niniejszym raporcie dały odpowiedzi na pytania: Jak wygląda zjawisko fonoholizmu wśród badanych uczniów?, Jakie jest ryzyko zagrożenia fonoholizmem w badanej grupie uczniów? Analiza materiału empirycznego pozwoliła na potwierdzenie istnienia zależności między postawami uczniów wobec nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego. W celu zwrócenia uwagi na niejednokrotnie pomijany i ukrywany problem wynikający z nadmiernego używania telefonu komórkowego, praca ta stanowi wstęp do dalszych rozważań badawczych w kontekście pedagogicznym, psychologicznym oraz profilaktycznym.

Autorzy:
Małgorzata Adamczyk, Andrzej Adamczyk
Recenzenci:
dr hab. prof. APS Janusz Gęsicki, dr hab. prof. APS Józef Bednarek

ISBN 978-83-939997-0-5