Fundacja EDUSA chroni pszczoły i zapylacze oraz dołączyła do Roju pszczelich bohaterów i bohaterek!