Fundacja EDUSA działa na rzecz rodzin, dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, profilaktyczną, prawną, naukowo – badawczą, wydawniczą, szkoleniową, kulturalną, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, terapeutyczną, doradczą, informacyjną oraz wszechstronną działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym.

Rada Fundacji EDUSA

Renata Gardian – Miałkowska

Ewa Weremczuk

Zarząd Fundacji EDUSA

Andrzej Adamczyk – Prezes Zarządu

Natalia Matysiak – Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Tłuściak-Deliowska – Członek Zarządu

Obsługa prawna: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jarosław Konecki, Warszawa ul. Nowy Świat 33/13

CELE FUNDACJI

ZESPÓŁ FUNDACJI

STATUT FUNDACJI EDUSA

Statute of the Foundation EDUSA Wersja statutu fundacji w j. angielskim

SPRAWOZDANIA

PROJEKTY FUNDACJI