I. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – CIEMNA STRONA MOCY

II. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – AGRESJA I PRZEMOC SZKOLNA

III. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – CYBERPRZEMOC

IV. SZKOLENIE LIDERÓW KAMPANII ANTYUZALEŻNIENIOWEJ

V. DYLEMATY MORALNE A PODEJMOWANIE TRUDNYCH DECYZJI

VI. MOJA WOLNOŚĆ KOŃCZY SIĘ TAM, GDZIE ZACZYNA WOLNOŚĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

VII. PANI ZŁOŚĆ U MNIE NIE ZAGOŚCI