I. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – CIEMNA STRONA MOCY

II. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – AGRESJA I PRZEMOC SZKOLNA

III. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – CYBERPRZEMOC

IV. PROGRAM PROFILAKTYCZNYCHILD GROOMING (uwodzenie w sieci) 

V. PROGRAM PROFILAKTYCZNY – STD (choroby przenoszone drogą płciową)

VI. SZKOLENIE LIDERÓW KAMPANII ANTYUZALEŻNIENIOWEJ

VII. DYLEMATY MORALNE A PODEJMOWANIE TRUDNYCH DECYZJI

VIII. MOJA WOLNOŚĆ KOŃCZY SIĘ TAM, GDZIE ZACZYNA WOLNOŚĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

IX. PANI ZŁOŚĆ U MNIE NIE ZAGOŚCI