Centrum Wychowania i Profilaktyki EDUSA (2014 r.) to placówka specjalistyczna, obejmująca swoimi działaniami profilaktycznymi, terapeutycznymi, wychowawczymi, sportowymi oraz psychoedukacyjnymi dzieci i młodzież, zamieszkałą na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Oferta związana była bezpośrednio z ochroną i promocją zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Skierowana była w pierwszej kolejności do uczniów szkół z rejonu Bemowa, pochodzących z rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną: uzależnieniami, przemocą w rodzinie oraz brakiem właściwych wzorców wychowawczych. Pośrednio i bezpośrednio swoimi działaniami obejmowała również rodziców i nauczycieli szkół z Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

Centrum prowadziło całoroczną działalność, która obejmowała organizację warsztatów profilaktycznych, poradnictwo i terapię specjalistyczną (pedagog, psycholog, logopeda, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny) na terenie obiektu Akademii Dzieci i Młodzieży EDUSA w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 30A.

Centrum realizowało zadanie poprzez porady, konsultacje, kampanie i programy profilaktyczne.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży do Centrum odbywało się bez skierowania, a  zajęcia były nieodpłatne i dobrowolne.

Centrum Wychowania i Profilaktyki EDUSA

Tutaj znajdziesz plakat w pełnym rozmiarze
(PDF, 2.62 MB)