Wychowanie bez błędów jest mitem. Nie ma takiego i nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają, więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo do niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.

G. Woititz

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Adresaci: rodzice zamieszkali na terenie Dzielnicy Bemowo – dwa cykle (wiosna, jesień)

Cele: nabywanie umiejętności właściwego reagowania wychowawczego; nauka podstaw pedagogiki; zwiększenie świadomości wychowawczej oraz własnych możliwości i ograniczeń.

Oferta: trening umiejętności opracowany w oparciu o koncepcję „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz książki Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

 

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa