Aktualności

Bieżące informacje związane z Fundacją EDUSA
kwiecień
27

Współczesne subkultury młodzieżowe. Wprowadzenie

Od kilkudziesięciu lat subkultury młodzieżowe budzą zainteresowanie osób zaangażowanych w proces wychowania młodego pokolenia. Jest to zjawisko będące z jednej strony wytworem specyficznych warunków społeczno-ekonomicznych, z drugiej zaś pewną formą aktywności społecznej młodzieży, odpowiadającą na naturalne potrzeby związane z przemianami organicznymi i psychicznymi charakterystycznymi dla okresu dorastania. (Twórcą pojęcia subkultura jest amerykański socjolog Milton Myron Gordon, który zdefiniował je po raz pierwszy w 1947 roku w artykule The Concept of the Sub-Cultur and Its Application)


Czytaj więcej…

kwiecień
25

„Zdrowie w więzieniu” – raport z badań postaw, zachowań i wiedzy personelu więziennego oraz osób pozbawionych wolności na temat chorób zakaźnych

Polska należy do grupy krajów, w których więzienna służba zdrowia znajduje się w strukturze służby więziennej i jest odpowiedzialna za opiekę zdrowotną nad osobami pozbawionymi wolności w jednostkach penitencjarnych.


Czytaj więcej…

marzec
10

Historia zjawiska zakażeń HIV i AIDS w polskim systemie penitencjarnym

Resort więziennictwa od 1996 roku jest realizatorem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS. Ważnym celem tego programu jest zapewnienie równego dostępu do metod profilaktyki AIDS i leczenia antyretrowirusowego dla wszystkich żyjących z HIV i chorych na AIDS, a więc także dla osób pozbawionych wolności.


Czytaj więcej…