Od 1 marca 2016 r. dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego – fotografia studyjna, zajęcia w plenerze, sesje, wystawy, prezentacje.