Zapraszamy dzieci z dzielnicy Bemowo na bezpłatną terapię pedagogiczną z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, dziecięcej matematyki wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, kinezjologii edukacyjnej P.E. Dennisona, Metody 18 struktur wyrazowych i inne.

  1. Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno – motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Usprawnianie w tym zakresie, jak również kształtowanie lateralizacji i orientacji w prawej i lewej stronie ciała, jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne dla dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju tych funkcji.
  2. Dziecięca matematyka wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest, aby mieć świadomość tego, w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Edukacja matematyczna według propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.
  3. Metoda kinezjologii edukacyjnej P.E. Dennisona – metoda wspierania naturalnego rozwoju człowieka, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną ćwiczenia – na przekroczenie linii środka ciała, energetyzujące rozciągające, relaksujące poprawiają umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji. Opracowane przez P. Dennisona zestawy działań i ćwiczeń psychomotorycznych usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. Metoda zakłada znaczną poprawę funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu.
  4. Metoda 18 struktur wyrazowych – praktyczne poznawanie przez dzieci z trudnościami w kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeńi, do których odpowiednio przypisane są zeszyty ćwiczeń oraz książka:

Część 1. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: bu-ty.

Część 2. Wyrazy wielosylabowe o schemacie zapisu każdej dwusylaby i zróżnicowanej ich liczbie, np.: lo-ko-mo-ty-wa.

Część 3. Wyrazy jednosylabowe o schemacie zapisu, np.: kot.

Część 4. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: re-bus.

Część 5. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: buł-ka.

Część 6. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: Ber-lin.

Część 7. Wyrazy wielosylabowe składające się z różnej liczby sylab o schemacie zapisu, np.: wyw-rot-ka.

Część 8. Wyrazy jednosylabowe o schemacie zapisu, np.: jest.

Część 9. Wyrazy jednosylabowe o schemacie zapisu, np.: dwa.

Część 10. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: kra-ta.

Część 11. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: mły-nek.

Część 12. Wyrazy jednosylabowe o schemacie zapisu, np.: staw.

Część 13. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: słom-ka.

Część 14. Wyrazy dwusylabowe o schemacie zapisu, np.: kras-nal.

Część 15. Wyrazy jednosylabowe o schemacie zapisu, np.: sklep.

Część 16. Wyrazy jednosylabowe o schemacie zapisu, np.: kleks.

Część 17. Wyrazy o zróżnicowanej strukturze literowej, zawierające spółgłoski miękkie, np.: ko-biał-ka.

Część 18. Wyrazy składające się z różnej liczby sylab o zróżnicowanej (niejednolitej) budowie.

 

Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 18.00 – 21.00.